Som en grön oas ligger Alnarpsparken mitt i det hårt exploaterade Malmö – Lundområdet. 1859 började parken planeras på den plats där det funnits almskog i 10.000 år. På 1700-talet var den (enligt Carl von Linné) Sveriges enda almskog.

1457 omtalades platsen för första gången som Alneskov. Troligen har platsen varit bevuxen sedan inlandsisen drog sig undan för 16.000 år sedan.


”Alnarp är en av SLU:s fyra huvudorter och här kan man utbilda sig till hortonom, landskaparkitekt, landskapsingenjör, trädgårdsingenjör och lantmästare. År 1833 grundades Sveriges första lanbruksinstitut i Degeberg i Västergötland. 15 år senare startade Ultuna lanbruksinstitut utanför Uppsala. Degeberga lades ner 1855 och två år senare togs ett riksdagsbeslut om att upprätta ett lantbruksinstitut på Alnarps kungsgård. Utbildningar erbjöds i bland annat lantbruk, hovbeslag och mejeri. En trädgårdsskola startade 1876. År 1933 ändrades namnet till Alnarps lantbruks-, mejeri- och trädgårdsinstitut. ”

Den 11 september 1859 lades första grundstenen till slottet i Alnarpsparken.

Slottet har aldrig haft någon slottsherre utan byggdes för undervisning, sammanträden och administration.

Idag omfattar Alnarpsparken 26 hektar. Det finns inga förbuds-skyltar mot att cykla och grusgångarnas underlag är perfekt. Den 7 april stack endast bladen upp i perennrabatterna och ettåringarna var inte ens sådda, men under träden vände vitsippor, påskliljor och scillor blommorna mot solen.

Länkar

Här kan du läsa mer om cyklingen den 7 april 2019

Naturskyddsföreningen om Alnarpsparkens naturvärden

SLU om Alnarpsparken

Kategorier: NaturSydväst

2 kommentarer

Vårprakt i Skåne – Cyklat · april 7, 2019 kl. 9:20 e m

[…] Därefter följde vi järnvägen från Lomma station till Alnarp och vårprakten i parken. […]

Sydkustleden: Förvirrande skyltning – Cyklat · juni 3, 2019 kl. 1:58 e m

[…] Alnarpsparken […]

Lämna ett svar

Platshållare för profilbild

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *