På mellanstadiet reste vi på skolresa till Danmark. Vi förberedde oss genom grupparbete och jag läste in mig på Frederiksborgs slott. Jag minns fortfarande det slottsbesöket, hur det var som att resa i tiden. Sedan dess har jag besökt många slott och stannar fortfarande vid varje informationsskylt. En dröm vore att göra en vLoggserie där vi besöker olika slott och intervjuar ägarna.

Ett litet steg i den riktningen är sidans nya tema-inlägg – Skånska slott och herresäten. Under ”Göra/Historia” i menyraden kommer du i framtiden kunna söka på århundraden samt lista olika slott vi besöker.

Modell av Bosjökloster som det ser ut idag.

För 200 miljoner år sedan, när kontinenten Pangea splittrades, var det nära att Skåne delades längs Tornquistzonen. Där skapades en försänkning som blev Ringsjöarna. På 1100-talet var vattennivån högre och det låg en ö mitt ute i Ringsjön. Här byggdes ett nunnekloster under 1100-talet. Det första bevarade dokumentet där klostret nämns är ett bevarat påvebrev utställt 1182 där påven tar klostret under sitt beskydd.

Klostret i Ringsjön var ett av tre nunnekloster i Skåne. (De andra var Börringe kloster och St:a Maria och St Peders kloster i Lund. Samtliga var nunnekloster tillhörde benediktinerorden, samma klosterorden som nuvarande Mariavall.)

Följande citat är hämtat från Wikipedia:

I brevet framgår att det kunnat grundas genom en donation av stormannen över Skåne och Halland vid namn Tord That även kallad ”den skäggige” Gaggae, en f.d. vikingahövding som sedermera låtit döpa sig.[källa behövs] Denne levde fortfarande vid brevets utställande. Tord donerade 31 gårdar till klostret samt hälften av allt fisket i Ringsjön. Den andra hälften skulle tillfalla klostret vid hans död, för att hans själ skulle få vila i frid. Det framgår också att klostret styrdes av en priorissa vid namn Julian, alltså inte av en abbedissa. Detta visar att klostret var underställt ett av ärkestiftets huvudkloster som hade att tillsätta en prior för att bevaka dess ekonomiska transaktioner. Den först priorn var också en munk, Petrus, från Allhelgonaklostret i Lund. 

Bosjökloster var en mycket rik klosterstiftelse. Dess gårdsbestånd utökades fram till slutet av 1300-talet med ytterligare 64 gårdar. Vid tiden runt 1400 ökas klostrets tillgångar väsentligt. Då skänks inte mindre än 108 nya gårdar till nunnorna. Vid slutet av medeltiden år 1525 uppgick hela gårdsbeståndet till 216 gårdar i Skåne. Till detta godsinnehav ska läggas den avgift som varje nyinträdd nunna hade att betala som engångsavgift. Denna uppgick till exempel 1402 till 20 mark silver per novis och 1502 till 100 mark penningar. Dessutom var klostret befriat från ett flertal skatter. Merparten av nunnorna hämtades således från de rika Skånesläkterna. Man finner ett flertal adelsdamer i klostret, bland annat från släkterna GalenRosensparre och Thott. Detta var ett sätt att hantera de kvinnor som inte var gifta, så att rikedomarna kunde bevaras inom släkten.

Efter reformationen drogs klostret in till kronan 1536 och gavs i förläning till Torben Bille, Lunds siste ärkebiskop. Nunnorna fick emellertid bo kvar under sin livstid. Efter Torben Billes död 1551 övergick det till Hans Barnekow. 1560 skiftades godset mellan fru Thale Ulfstand och Sten Rosensparre. Samma år flyttade de sista nunnorna från Bosjökloster till det forna S:t Peders kloster i Lund.

Thale Ulfstand

Thale Ulfstand

Thale Ulfstand blev änka 1557 och bytte 1560 sin makes (Poul Laxmands) fädernesgods mot Bosjökloster. Hon förblev änka och drev flera rättsprocesser för att få tillbaka de gods som släkten Laxmand förlorat 1502 i samband med anklagelser om att rikshovmästaren Laxmand skulle haft samröre med svenska adeln.

Vid makens bortgång hade hon tre barn i livet. Midsommarafton 1562 drunknade den 12-årige sonen Holger Laxmand i Ringsjön. Sonen Poul avled 1579. Dottern Birte Laxmand var gift två gånger. (Vad jag förstått överlevde Thale alla sina barn och avled mycket förmögen. 1574 hade en kusin till Poul Laxmand skänkt Högestad till hennes barn, 1594 ärvde Thale Häckeberga efter sin barnlöse bror. Hon bytte sedan Häckeberga mot Skabersjö (som varit i släkten Ulfstands ägo sedan 1300-talet. År 1600 sålde Thale Skabersjö till sin systersonen, Tage Ottosson Trott till Eriksholm – även kallad ”den skånske kungen”. På Skabersjö förärade kung Christian IV Thale med ett besök år 1601 – men det är en annan historia.

Här kan du läsa mer om Thale Ulfstand

Under en tid ägdes Bosjökloster av släkten Beck, men Jochum Beck fick dåliga affärer och tvingades sälja godset till Corfitz Ulfeldt. Han var gift med Christian IV:s älsklingsdotter Leonora Christina (även det en spännande historia som du kan läsa mer om här.)

Corfitz blev under kriget mellan Sverige och Danmark 1657-1658 dansk förrädare då han gick i tjänst hos svenskkungen Karl X Gustav. Den svenska kronan övertog Bosjökloster, och först 1735 lyckades hans barnbarn Corfitz Ludvig Beck-Friis återfå godset.

1908 köptes Bosjökloster av släkten Bonde som fortfarande äger godset.

Här kan du läsa fler inlägg om Bosjökloster

I december 2019 tog jag tåget till Eslöv och cyklade till Elisefarm

Julmarknad på Bosjökloster 2019

Cykeltur från Elisefarm längs Tornquistzonen

Äta

Ringsjö värdshus

Sova

Elisefarm

Här kan du läsa mer om Bosjö kloster

Bosjöklosters hemsida

Slottsguiden

Wikipedia

Gods och Gårdar

Podd om Bosjökloster hittar du i det här inlägget

Trådgårdsriket – om Bosjöklosters trädgårdar

Om Skånes största träd – Naturskyddsföreningen


1 kommentar

#enhållbarjul 3 - ANDEBARK · december 1, 2020 kl. 5:55 e m

[…] adventshelgen 2019 firade jag med barnen på Elisefarm och med julmässa på Bosjö kloster. De senaste dagarna har jag funderat en hel del hur vi skapar julstämning och gemenskap digitalt. […]

Lämna ett svar

Platshållare för profilbild

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *