Linderödsåsen är störst av Skånes åsar ( 60 km lång och mellan 15-30 km bred). Den börjar strax norr om Höör och avslutas med Stenshuvud. Liksom Söderåsen är den en urbergshorst.

Tjörnarp – Sösdala

Bästa vägen! Smal, slingrande, kuperad, asfalterad och nästintill bilfri.

Eftersom vi kommit iväg senare än vanligt inledde vi med förrätt redan vid Tjörnarps kyrka. Här finns bänkar i minneslunden. Kyrkan invigdes 1864 och är byggd av material från 1100-talskyrkan som ligger några hundra meter österut invid den gamla landsvägen till Norra Rörum. Enligt informationsskylten vid kyrkoruinen bestod Tjörnarp 1733 av två förlängde och en trelängad gård som alla låg norr eller nordost om kyrkan.
Den nya kyrkan ligger invid naturreservatet Prstabonnaskogen.
Vägen från Tjörnarp via Hädensjö är smal, kuperad och asfalterad! Inte en enda bil hörde vi.
Hela området runt Tjörnarp är mjukt kuperat och härligt att cykla i.

Här hittar du bilder från vägen mellan N Rörum och Sösdala.

Sösdala – N Mellby

Tråkig väg genom Sösdala, men du kan klara dig nästintill bilfritt genom att välja den gamla grusvägen till N Mellby.

På kartan ser det krångligt ut att ta sig från Sösdala till N Mellby men vi hittar nästintill bilfria vägar. Kör under järnvägen öster om Sösdala och ta sedan direkt till höger in på grusvägen. Detta är troligen den gamla vägen. Du behöver då endast korsa väg 23 för att fortsätta in på den gamla vägen som går förbi kyrkan i N Mellby.
Vägen från N Mellby till Äsphult är kuperad och varierad. Och bäst av allt – asfalterad ända fram till Bosarpasjön.

N Mellby – Bosarpssjön

Bästa vägen – smal, slingrande, varierad och nästintill bilfri.

Vi älskar gamla broar. Den här vid Rickarum används inte längre och var perfekt för dagens andra matstopp. Enligt informationsskylten uppfördes bron 1835 och har en fri spännvidd av 2*4,5 m och en fri brobredd av 4,5 m.

”Redan för över tusen år sedan fanns här ett vadställe som sedan ersattes av en träbro. År 1752 utgick dock ett kungligt påbud att broar skulle byggas av sten. Bönderna som var fattiga och inte hade råd med denna kostnad klagade och sa: ’vi som bo på små och skrina hemmansdelar och omöjligt kunna utgöra kostnad till en stenbros uppbyggande, varför vi förmoda att bliva befriade ifrån slik stenbros uppbyggande’. Det dröjde sedan 83 år innan bron byggdes. Vägarna från den gamla bron går till Äsphultskyrka och var både kyrka-, kvarn- och tingsvägar.

Gamla Äsphults lid, från stenvalvsbron, har branta stup ner mot Rickarumsån. En från gamla tider omtalad, svårforcerad och svårunderhållen väg med mycket stark lutning. Denna väg användes till början av 1900-talet då den nya bron och vägen byggdes. Här finns också 100-åriga bokskogen, husgrunder, stengärdsgårdar, odlingsrösen och hålvägar som använts i svunnen tid.

Hålvägar är djupa vägar som bildats genom nötning av vandrare, ryttare och hästskjutsar samt erosion under mer än 1000 år.”

Text hämtad från informationsskylten

Här gick en gång den gamla vägen till Äsphult.

Bosarpasjön – Fundersed

Fin väg, men vi hade oturen att den var nyskrapad och tungcyklat.

Bosarpasjön medan vi fortfarande kunde njuta av asfalten.
Grusväg mellan Bosarp och Hagstad.

Fundersed – Kvesarum

Vi valde den asfalterade vägen via stugbyn och Trulstorp. Riktigt fin väg – och asfalterad (vilket man inte tror om man tittar på kartan). Fina vyer, härlig kupering – och ruttens bästa asfalt. Rekommenderas istället för den markerade Sverigeleden som är tråkig transportsträcka fram till S Rörum.

S Rörum – Höör

Vägen är markerad som Höör – Sudästra leden, men ganska tråkig asfaltsväg.

Till Tjörnarp via Ynglingarum

Vilken väg! Högsta betyg fram till avfarten mot Häglinge – sedan blir det grusväg. Även den här var nyskrapad – men en toppenväg om du har turen att komma när grusvägen är bra.

Resans rutt

Vi parkerade bilen vid Karlarp. På kartan är vägarna små, men de visade sig vara asfalterade och härligt kuperade.

Från Tjörnarps kyrka cyklade vi åt nordväst mot Hädensjö och kom upp till vägen mellan N Rörum och Sösdala som vi cyklade på Långfredagen. Där svängde vi höger mot Sösdala och fortsatte mot N Mellby. Efter att ha kört under järnvägen svängde vi direkt vänster in på grusvägen som korsar väg 23. Det här känns som en gammal väg.

Från N Mellby cyklade vi mot sydöst via Adseke via Rickarum till Äsphult och Bosarpasjön. Från Bosarpasjön är det grusväg fram till Hagstad. Sträckan från Rickarum till Fundersed utgör även en del av Sverigeleden. Sverigeleden fortsätter till S Rörum, men vi tycker att den vägen är transportsträcka så vi korsade vägen och fortsatte in till stugbyn och Trulstorp. Nästan bara asfalterade vägar, härligt slingrande och kuperade. Vi kom ut vid Kvesarum och fick en transportsträcka på det som på kartan kallas Höör Sydöstra leden innan vi svängde in mot Ynglingarum. Ännu en smal asfaltsväg som tyvärr övergick till grus efter avfarten till Häglinge.

Vi korsade våg 23 och fortsatte på grusvägen in mot Tjörnarp. Som tur var hade jag markerat var vi ställde bilen och hittade småvägarna tillbaka till Karlarp.

Äta

Humlalyckan ligger på sträckan mellan N Mellby och Rickarum

Cyklat

I juli 2019 cyklade vi från Elisefarm till Humlalyckan.


1 kommentar

Cykla ifrån Coronan - ANDEBARK · april 14, 2020 kl. 9:40 f m

[…] Påskdagen: Linderödsåsen 68 km […]

Lämna ett svar

Platshållare för profilbild

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *