Sydkustleden passerar alldeles intill fyren i Smygehuk. Här måste du bara stanna, klättra upp i fyren och beundra utsikten.

Utsikt mot öster
Sydkustleden
Utsikt mot sydöst där piren tycks vara ännu sydligare
Utsikt mot väster

Trötta anlände vi till vandrarhemmet vid fyren efter tio cyklade mil. Då var fyren låst för kvällen, men annars är den öppen så gott som hela sommaren.

Ljuset var magiskt så vi ångrar inte att vi anlände sent.

Smygehuk fyr

Fyren i Smygehuk är ett 17 m högt runt järntorn som uppfördes 1883. Ljushöjden över havet är 19,6 meter. 
Ursprungligen var fyren försedd med fotogenljus. Den elektrifierades 1932 och var försedd med en 1000 W glödlampa och det 180 000 Hefnerljus starka skenet nådde 14 nautiska mil. 
Linsapparaten bestod av 3 ordningens catadioptrisk planlins, 16 fack med krona i vartannat fack och rött glas i vartannat. Det gav ett blänk med omväxlande vitt och rött ljus var femte sekund. 1931 ändrades linsen så man behöll 6 av de ursprungliga facken som tillsammans med mörka skärmar. Linsen roterade ett varv på en minut och gav efter ändringen en respektive två blixtar var 30de sekund. 
Fyren automatiserades och avbemannades 1970. Den släcktes i oktober 1975, då den ersattes av kasunfyren Kullagrund belägen ute till havs sydost om Trelleborg. I april 2001 återtändes fyren på initiativ av bland annat Trelleborgs kommun. Numera är den endast försedd med 60 watts lampeffekt, och utan den roterande linsapparaten, som har monterats ner. Fyrbostäderna är numera vandrarhem.

Källa: informationsskylten vid fyren, citerad från bokrister.se

Eftersom hamnpiren låg ännu längre söderut var vi tvungna att cykla tillbaka till hamnen. Vi fick lyfta cyklarna över en märklig järnkonstruktion. Det visade sig att en expanderande huggormskoloni håller till i området mellan hamnen och fyren. Konstruktionen var ett sätt att begränsa ormarnas utbredning i öster.

Smygehuk stigcykling

I hamnen hittade vi Sveriges sydligaste fasta cykelpump. Undrar hur många gånger den har använts?

Runt hamnen finns flera matställen och butiker. Vi valde att cykla vidare västerut på Sydkustleden. Först när jag skrev detta inlägg och länkade till visit Trellborg insåg jag att vi missat den sydligaste punkten.

Smygestenen.

Kung Albrekt (1338-1412) förde med sig ett följe tyska stormän till Sverige. Dessa sattes att härskar å de slott som kronan ägde på olika platser i landet. Där skulle de vara kungens ställföreträdare och ta upp skatt av bönderna. De svenska stormännen såg inte med blida ögon på detta arrangemang. Tillsammans tvingade de kung Albrekt att avge en konungaförsäkran att endast ha svenska män på rikets slott och att regera såsom rådet (dvs de förnämsta stormännen) ville. Därmed var det tillfälligt slut på kungens makt och stormännen var herrar i landet.

Det var en olycklig tid, våldgästningar, mord och plundringar förekom som aldrig förr. De rika och mäktiga brydde sig inte om lag och rätt. Det hände till och med att en riddare slog ihjäl en biskop utan att bli straffad.

En av de tyska stormännen önskade när tiden var inne bli begravd i Sveriges sydligaste landborg med utsikt mot sitt forna fädernesland. Hans närmaste män uppfyllde hans önskan – men inte på det sättet han tänkt sig …

Blödande och med bakbundna händer transporterades han till en ravin där nu Tyska Gården (Köpmansmagasinet) ligger och där mötte han sitt öde. Det var första gången Smygestenen användes som avrättningsverktyg. Här kunde stenen liksom den tyske stormannen glömts bort, men på grund av sin form ansågs stenen vara förträfflig till flera avrättningar.

Stenen fördes till trakten av Havgård där den låg i en sänka vid Hålstagårdens utmarker. Såsmåningom transporterades den till gårdens omedelbara närhet och återfanns många år senare i en trädgård. Trädgårdens ägare kunde följa dess historia och på så sätt återfanns Smygestenen.

Inskriften på stenens undersida har ännu inte fått sin förklaring men har dokumenterats med foto och teckningar som är arkiverade för forskning. En möjlig förklaring är att det är antalet avrättningar som stenen fullbordat som förevigats.

Inskriften är vänd nedåt för att framtida forskare ska få en chans att se skriften så välbevarad som möjligt. Stenen får bara vändas vart femtionde år för att skriften ska skyddas från frost och slitage. /R Tarler

Smygehuk Famntaget
Famntaget av Axel Ebbe

Här kan du läsa mer om Smygehuk

Vi bodde på Smygehuk Fyr & Logi

Här kan du läsa en sammanfattning av vår midsommarcykling 2019 mellan Simrishamn och Malmö längs Sydkustleden


2 kommentarer

Sydkustleden Simrishamn – Malmö – Cyklat · juni 26, 2019 kl. 11:03 f m

[…] vi cyklar söker vi upplevelser och när det nu ligger ett vandrarhem på Sveriges sydligaste udde måste vi ju sova där. Dessutom går leden alldeles […]

Smygehuk Fyr & Logi: Sveriges sydligaste vandrarhem – Cyklat · juli 8, 2019 kl. 12:10 e m

[…] Innan vi lämnade Smygehuk Fyr & Logi passade vi på att besöka fyren. Det kan du läsa mer om här. […]

Lämna ett svar

Platshållare för profilbild

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *