På Söderåsen är vitsipporna snart utblommade, men norr om Klippan vänder de ansiktena mot solen. Vi valde vår favoritväg från Vedby kyrka till Örkelljunga. I Örkelljunga följde vi Pinnån och Skåneleden. Vilket vackert område!

Pinnån

Vi följde Skåneleden längs Pinnån och parkerade cyklarna. Vilket häftigt område, men här behövs det mtb för att ta sig fram med cykel.

”Pinnåns dalgång har till stor del formats under slutskedet av senaste istiden, för ca 13 000 år sedan. Endast kortare avsnitt har dock kvar en naturlig och relativt opåverkad fåra. För reservatet gäller det mellan Hjälmsjön och Ågatan.

Pinnåns källflöden finns mellan Skånes Värsjö och Skånes Fagerhult. Ån rinner genom Åsljungasjön och Hjälmsjön för att mynna ut i Rönne å nära Källan i Klippans kommun.

Vattnet i Pinnån är, liksom i flertalet vattendrag i Örkelljunga kommun, naturligt brunfärgat av bl a humus. Inom reservatet är vattnet obetydligt påverkat av försurande ämnen och föroreningar. Därför är det inte överraskande att man här har funnit en del lite ovanligare arter av bottenlevande insekter.”

Informationsskylt vid Pinnån

Vi hade ärtsoppa med oss – det fick bli förrätt innan vi beställde vars en planka på Stationen i Örkelljunga.

Biparadiset

Om du följder Skåneleden från Örkelljunga och söderut kommer du till Biparadiset.

En middagsvila på en solig parkbänk är aldrig fel

Här kan du läsa mer om Naturskyddsföreningens projekt Biparadiset.

Grusvägen söder om Pinnån

Från Biparadiset följde vi grusvägen mot sydväst.
Även om vägen gick nära Pinnån såg vi inte mycket vatten.
Stora delar av Pinnån är rätad
Härlig grusväg mellan Sjöbygget och Västra Flinka

Resans rutt

Vi parkerade vid Vedby kyrka och cyklade vår favoritväg via Bjärröd och Hillarp till Örkelljunga.

Här hittar du fler inlägg om vägarna runt Örkelljunga

Vi följde Pinnån mot Hjälmsjön längs Skåneleden.

På tillbakavägen följde vi Skåneleden mot sydväst, över E4, till Grytåsa. Slingrande grusvägar via Sjöbygget och Västra Flinka tog oss tillbaka till vår favoritväg.

Äta

Restaurang Stationen – vårt favoritställe – där vi alltid äter plankor


0 kommentarer

Lämna ett svar

Platshållare för profilbild

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *