Att cykla är som att färdas till häst genom landskapet. Du upplever kuperingar och följer de stigar som använts i hundratals år av arméer. Ibland händer det att vi hittar en väg där man vet vem som färdats. Ibland kan det vara en plats som väcker min fantasi.

Här på Hovdala är det krigen som väcker min fantasi. Nedanstående citat är hämtade från Statens Fastighetsverks skrift ”Hovdala slott – En upplevelse i tid och rum”. Den delas ut kostnadsfritt i Hässleholms kommuns infopoints.

”Som så många andra slott i Skåne har Hovdala en medeltida föregångare. Hovdalas första byggnader på nuvarande plats uppfördes troligtvis av släkten Laxmand på 1500-talet.” Då låg byggnaderna i ett område av sankmark. med en å som rann i norr. Runt huvudbyggnaderna byggdes vallgravar. Dessa var stora som små sjöar, fortfarande kan du se spår i terrängen.

Av en karta från 1734 ser man att huvudbyggnaden hade tre längor. Det fanns en bro ut till trädgården i norr och en bro till Ladugården i söder. Dessutom var huvudbyggnaderna omgivna av en mur. För murar och försvarsverk behövdes. Hovdala låg i Göinge, en gränstrakt mellan Danmark och Sverige. Den tidens krigsföring bestod av att plundra. På så sätt finansierades krigen. Särskilt borgar och slott var eftertraktade.

Längtan i norr (med port ut till parken) kan dateras till 1511 med hjälp av ankarsluten.

År 1600 lät slottsherren Siwert Grubbe bygga porten för att förstärka försvaret. ”De tjocka murarna och ett antal skyttegluggar gjorde att tornet framöver skulle ge ett utmärkt skydd.” Redan vintern 1612 försökte Gustav II Adolfs trupper vid två tillfällen inta Hovdala. ”Båda gångerna misslyckades de med att storma tornet som var nyckeln till själva slottet och fick snöpligt dra sig tillbaka. Spår av de hårda striderna finns fortfarande kvar i form av kulhål i de yttre portarna.”

Siwert Grubbe var länsherre i Skåne och ofta på resande fot. Förutom att bygga försvarstornet lät han plantera träd och blommande växter på borgen.

”Grubbes enda dotter Else gifte sig med adelsmannen Jochum Beck. Else dör tidigt i barnsäng och den nya slottsherren ger sig in i dåliga affärer. Till sist är han i stort sett ruinerad och ett stort antal fordringsägare tar över hans egendomar, även Hovdala. Ungefär samtidigt bryter ett nytt krig ut och det slutar med att Danmark förlorar hela Skåne till Sverige vid freden i Roskilde 1658.”

1665 köpte Jöns Mickelson loss Hovdala från de olika fordringsägarna. När Skåne var danskt hade hans namn varit Jens Mikkelsen och han var utbildad jurist. Då tjänstgjorde han bl a som räntemästare åt den danske kungen Kristian IV. När Skåne blev svenskt bytte han sida och namn till Jöns och kämpade på svenskarnas sida. För sina insatser adlades han 1687 till Jöns Ehrenborg – Ärans borg.

Skötseln av Hovdala var eftersatt efter flera års ägande av fordringsägare, men Jöns började omedelbart bygga upp och utveckla slottet. Än en gång angrips borgen – nu av retirerade danskar och snapphanar i det blodiga skånska kriget som pågick 1676-1679.

”Slottsherren försvarar tappert sin befästning, men efter hårda strider var han tvungen att fly med sitt manskap. Hovdala plundras och sätts i brand. Stora delar av slottsanläggningen är förstörd när Mickelsson återvänder, men porttornet och delar av slottsbyggnaden står kvar. Mickelsson spiller ingen tid utan sätter genast igång arbetet med att bygga upp allt som raserats under kriget. Den östra längans södra gavel har byggnadsåret 1681 angivet och den norra 1682.”

Hovdala omfattade ett stort antal gårdar som dras av arrendatorer. När det når sin kulmen omfattar Hovdala säteri cirka 190 arrendegårdar. I slutet av 1800-talet ville Theodor Ehrenborg ytterligare utöka egendomarna genom att sänka vattennivån i Finjasjön. Vattennivån sänktes med 2,1 meter och ledde till att vallgraven tömdes helt på vatten. Projektet blev emellertid så kostsamt att han istället för vinna mark tvingades sälja en stor del av egendomarna för att kunna finansiera projektet. Det ledde till bistra tider för Hovdalas ägare. Pengar finns inte till renovering och ombyggnation vilket innebär att Hovdala bevarats på ett unikt sätt. 1944-45 övertog staten den mark som Hovdala fortfarande ägde och tunga pansarfordon övertog skogarna. Även de flesta byggnaderna övertogs av militären, men familjen Ehrenborg bodde kvar i slottets östra och norra länga. 1993 lades övningsfältet ner och Statens fastighetsverk övertog ansvaret och driver sedan dess slottet i samverkan med Hässleholms kommun.

Länkar

Här kan du läsa mer om vad som händer på Hovdala

Den 16 maj 2021 cyklade vi från Norra Rörum till Hovdala – turen hittar du här

Här kan du läsa mer om Skånska kriget

Menyn för Hovdala restaurang hittar du här – vi har ätit buffé två gånger, men den imponerar inte. Nästa gång ska vi testa a la carte.


1 kommentar

Norra Rörum – Hovdala slott: 55 km i Tornquistzonen – Cyklat · maj 17, 2021 kl. 7:52 f m

[…] Här kan du läsa mer om Hovdala slott […]

Lämna ett svar

Platshållare för profilbild

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *