Slottsherrarna i Krapperup ägde i stort sett hela Kullabygden. Fiskarna i Mölle och Arild betalade arrande till slottsherrarna på Krapperup. Godset var ett av Skånes största och ägde många av gårdarna i Kullabygden.

”Resterna av den medeltida borgen finns bevarade under den nuvarande borggården. En arkeologisk utgrävning 1996 avslöjade en påkostad anläggning med hallbyggnader i gråsten och tegel innanför en kraftig befäsningsmur med ett stort porttorn mot öster.”

Citat från informationsskylt på Krapperup

I Krapperups ägarlängd hittar vi namn som

  • Krognos (fram till mitten av 1500-talet)
  • Podebusks (som lät bygga nuvarande huvudbyggnad på 1600-talet)
  • Gyllenstierna lät dekorera fasaderna med de sjuuddiga stjärnorna i kritsten i mitten av 1600-talet
  • Maria Sophia de la Gardie förvärvade Krapperup 1667 för att få tillgång till kolfyndigheterna vid Tinkarp
  • von Kochen förvärvade Krapperup 1734 och förändrade byggnaderna till dagens utseende.
  • von Kochens dotter ärvde Krapperup och genom hennes gifte med Gyllenstierna återkom godset till den gyllenstiernska släkten. 1967 ombildades godset till stiftelse.

Här kan du läsa om turen mellan Utvälinge och Krapperup


1 kommentar

Lämna ett svar

Platshållare för profilbild

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *