Om jag har möjlighet tillbringar jag gärna timmar på museum. För mig är det som att resa i tiden. Helst vill jag hinna läsa varenda skylt. Inte undra på att Cykelhandlaren helst avstyr gemensamma museibesök.

Därför ser jag till att besöka så många museum jag kan när jag reser ensam. Fastän jag besökt Dalarnas museum i Falun vid två tillfällen tidigare tillbringade jag flera timmar här den här gången också. Om det inte vore för att tågbiljetterna redan var bokade hade jag nog kunnat stanna ännu längre. Här finns mycket att upptäcka.

Att besöka museum inspirerar även i skrivandet. De kursiverade textpartierna nedan är hämtade från museets informationsskyltar.

Att klä sig rätt till varje tillfälle har varit viktigt för alla i samhället. Genom att följa förväntad klädkod visade man, då som nu, respekt för andra och sig själv. Varje socken har bildat egna varianter som signalerat civilstånd, status och sedlighet. Störst är högtider som innebär övergång från ett stadium till ett annat: dop, konfirmation, bröllop och begravning.

Liv, livstycke är äldre benämningar på väst. Kjol med löst liv uppträdde under början av 1500-talet. Det fanns med i det folkliga modet i 500 år. De flesta ägde många liv och livstycken, ofta av skinn till grövre sysslor och exempelvis siden till helgdags.

De lagade arbetskläderna har oftast slängts bort. Man lappade, stickade vid och tog vara på materialet så länge något fanns kvar. Detta annonserade i högre grad god hushållning än fattigdom. Stor del av kvinnornas tid gick till att hålla familjen med kläder. Det var också viktigt att skilja på arbetsplagg och kläder för representativa tillfällen.

Världsarvet Falun

Under stormaktstiden var Falun Sveriges näst största stad. Koppargruvan finansierade krigen. Det var utländska ägare och stormän som styrde malmutvinningen. Arbetaren bodde i trånga kvarter på slagghögarna utan odlingsmöjligheter.

På museet kan du besöka de trånga gränderna och kika in i arbetarbostäderna.

Från utställningen om Dalarnas äldre historia har du utsikt över dagens Falun.

Ny utställning

Den nyaste utställningen hade ännu inte öppnat när jag besökte museet. Det handlar om alla de fynd som finns i museets arkiv. Med tanke på de nya insikter jag fick när jag besökte Porfyrmuseet i Älvdalen var det extra spännande att få ta del av stenåldersfynden från Älvdalen.

Föremålen under nummer 5 och t har återfunnits kring Älvdalen.

5. Pilskaftsglättare och skrapor (Finnhed norrr om Älvdalen)

Vid undersökningen av en boplatsvall hittades bland annat en pilskaftsglättare av sandsten och skrapor av porfyr och flinta. Glättaren användes för att putsa pilskaft av trä jämna och skraporna användes för skrapning av skinn, trä, ben eller horn. En boplatsvall är rester efter ett stenåldershus med försänkt golv omgivet av en jordvall.

6. Pilspetsar, bryne, skrapor, stenflisor och bränt ben (Hykjeberg nord ost om Älvdalen)

Utmed en myr nedanför Hykjeberg har en privatperson hittat flera tidigare okända stenåldersboplatser på markberedda hyggen. En del blottlagda fynd togs tillvara av arkeolog, bland annat pilspetsar av mörk skiffer, bryne av sandsten, skrapor av vit kvarts, stenflisor och bränt ben. Ett bränt ben har daterats till 4000 f Kr. Där lagades alltså mat för cirka 6000 år sedan.

I den här salen hade informationsskyltarna ännu inte kommit på plats. I en monter hängde korgar, en kniv ett hord och det märkliga föremålet nedan. Är det en enkel väv att ha med på fäboden?

Här kan du läsa mer om utställningarna på Dalarnas museum

Även Dalarnas museum har föremål från Hagströms och porfyrverket, men den största samlingen hittar du i Älvdalen

I anslutning till museet ligger restaurang Kopparhatten med fantastisk utsikt.

På sidan www.trollkona.se hittar du länkar till mer information om Faluns historia.


0 kommentarer

Lämna ett svar

Platshållare för profilbild

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *