1. Säkra cykelvägar

Många vittnar om att de inte kan ta sig någonstans utan att passera hårt trafikerade vägar. Det borde vara en skyldighet att vid alla vägbyggen där trafiken kör över 30 km/timmen tillgodoser cyklister och fotgängares säkerhet.

The reason for visiting Nijmegen and Arnhem was Krister Isakssons article about the bicycle high-way between this towns. It was really amazing. So easy to ride this way! (Not the most beautiful – but very fast.)

2. Underhåll av befintliga cykelbanor

Ett stort hål eller saknade gatsten kan bli livsfarligt för en cyklist.

Gör en felanmälan till kommunen och ligg på! Ingen vet eller kan laga om de inte känner till problemet. Se till att få ett ärendenummer och hör av dig regelbundet.

Kan vi få ökat medialt intresse om vi under Europeiska trafikantveckan gör felanmälan till alla kommuner?

You see serval of easy chairs for children, but nobody use helmet.

3. Skapa cykelbanor som är säkra för barn

Tyvärr struntar många bilförare i cykelbanorna. Att plötsligt behöva väja ut i trafiken skapar livsfarliga situationer. Om föräldrar ska våga låta barnen cykla till skolan måste cykelbanorna vara säkra oberoende av andras agerande.

I have never seen so many bikes. They are everywhere. And I love this bicyclefeelring!

4. Vinterunderhåll av cykelbanor

För att minska bilberoendet måste det gå att ta sig fram hela året. Varför prioriteras inte underhållet av cykelbanor högre än bilvägar?

5. Sopning av cykelbanor

På många ställen sopas inte cykelbanorna förrän till midsommar. Varför kan inte detta arbete prioriteras?

6. Säkra övergångar vid korsningar

Babboe bike is usual in the village around Amsterdam. Here we are waiting for the ferry to Amsterdam Central station.

7. Fler gång/cykelfartsområden i tätbebyggda områden

Med sänkt hastighet (20-30 km/tim)  i tätort skulle antagligen fler välja cykel istället för bilen då det hade blivit ett snabbare alternativ.

8.35 min in i vLoggen kan du följa med oss när vi cyklar i Amsterdam.

8. Företräde för cyklar i korsningar

Cyklar borde ha företräde i alla bilkorsningar

Finns det trafikljus ska de vara inställda på att bilarna ska vänta på cyklarna och inte tvärtom som det ofta är nu. Att man ska stanna cykeln, trycka på en knapp och sedan vänta minut innan det blir grönt ljus känns väldigt mycket 1900-tal. Dags att ändra på det!

In Amsterdam you find bike everywhere. How would it look with cars?

9. Större hänsyn till cykelförvaring vid stadsplanering

Både vid byggnation av lägenheter och arbetsplatser behöver det bli enklare att förvara cykeln säkert.

Or here – at Central station in Amsterdam. There must have been hundreds thousands of bikes.
In Netherlands you don’t have so much space. Then bicycle is perfekt. Wonderful bike parking – think how it would look if you need space for three cars.

10. Fler bygdevägar

Bygdeväg – ett sätt för gående/cyklister/ryttare att återfå utrymme på vägen samtidigt som man tar i anspråk del av bilytorna. (Klimatklubben)

Utvärdering av bygdevägar i Skåne

I Danmark, där vägtypen kallas 2 minus 1-vägar, visar utvärderingar att olyckorna minskat med 25 procent. Men eftersom den här vägtypen idag enbart används på lågtrafikerade sträckor, där det inte är många olyckor, är det svårt att dra några säkra slutsatser om effekter på trafiksäkerheten.

Information från Trafikverket

5.40 in i vLoggen kan du se cykelvägar i Nederländerna

Efter cyklingen i Nederländerna sammanställde jag mina reflektioner i det blogginlägg som du kan läsa här. 

Supercykelvägar i Danmark – Elcyklar

Cyklat i december

1 december – 70 km genom vinterlandskap

10 december – 42 km för stekt sill på Rosenberg

15 december – 40 km över Söderåsen och julbord på Rosenberg i Åstorp

20-31 december ägnade Cykelhandlaren åt 4verkeri

Kategorier: Tips

0 kommentarer

Lämna ett svar

Platshållare för profilbild

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *